Industrie

Afval is waardevol!
Het duurzaam gebruik van grondstoffen is de kern van ons werk. Wij werken volledige concepten uit voor hergebruik en professionele toepassing van industriële bijproducten. Ons doel is om kringlopen te sluiten en zo natuurlijke grondstoffen te sparen.
Wij ontwikkelen oplossingen op maat voor onze klanten!

Bijproducten - en Recycling modellen:

Wij ontwikkelen individuele oplossingsconcepten voor uw bedrijf

"Full-Service":

Van vergunning tot toepassing en verder

Het revitaliseren van onbenutte industrieterreinen:

Gebruik van inactieve locaties voor re-integratie in de economische cyclus

Er bestaat geen afval zolang het nog waardevolle stoffen bevat

Transport

Om flexibel in te kunnen spelen op de wensen van onze klanten beschikt Soepenberg over een eigentransportonderneming. Hierdoor kunnen wij ervoor zorgen dat de verschillende transporten snel en betrouwbaar worden uitgevoerd.
Onze vrachtwagens vervoeren vloeistoffen tot vaste stoffen, van containers tot stukgoed!

Industrieterrein & Regeneratieve Energie in Dollbergen

Hergebruik van een verlaten en vervallen industrieterrein tot een modern industrieterrein waarin de combinatie met regeneratieve industrie is gezocht. Een nieuwe kans voor een commercieel en industrieel cluster in Dollbergen is in ontwikkeling!