Landbouw

Gespecialiseerd in alternatieve meststoffen!
De focus van ons bedrijf ligt op het ontwikkelen van duurzame oplossingen op het gebied van meststoffen uit secundaire grondstoffen voor gebruik in de landbouw. Reststoffen uit de industrie worden gebruikt als recyclebare grondstoffen, waardoor natuurlijke hulpbronnen worden gespaard en kringlopen worden gesloten. Jarenlange ervaring en technische knowhow in industrie en landbouw vormen de basis voor de ontwikkeling van onze producten.

Vaste meststoffen:

Van kalk tot wortelbemesting, voor elk gewas de juiste oplossing!

Vloeibare meststoffen:

Verrijkt met gewasspecifieke sporenelementen of verliesvrij door het toepassen van Cultan-techniek!

Biologische landbouw:

Veel van onze meststoffen zijn FiBL-geregistreerd en erkend door verschillende belangengroeperingen.

Er bestaat geen afval zolang het nog waardevolle stoffen bevat

Agrarische Dienst

Precision Farming
Met locatie-specifieke bemesting helpen we de moderne landbouw naar een hoger niveau. Ons machinepark wordt voortdurend gemoderniseerd, waardoor we ondanks de verschillende bodemeigenschappen de productiviteit van de akkers weten te verhogen. Door middel van Precision Farming optimaliseren we uw bemesting en uw opbrengst en minimaliseren we uw bedrijfskosten.

Onderzoek & Ontwikkeling

Door actief deel te nemen aan verschillende onderzoeksprojecten hebben wij bereikt om op een innovatieve wijze verschillende grondstoffen te kunnen recyclen. We hebben o.a. onze eigen methodiek ontwikkeld om fosfor terug te winnen, zeer belangrijk omdat fosfor een eindige grondstof is. Uit afvalwater van de voedingsmiddelenindustrie en ook uit het gemeentelijk afvalwater wordt een magnesium-ammoniumfosfaat (struviet) teruggewonnen.